Search This Blog

Friday, September 7, 2018

Loan scheme - kerala flood- kudumbasree

പ്രളയത്തിൽ അകപ്പെട്ടവർക്ക് ഗാർഹിക ഉപകരണങ്ങളും ഉപജീവന ഉപാധികളും വാങ്ങാൻ കുടുംബനാഥക്ക് ഒരുലക്ഷം രൂപ വായ്പ. കുടുംബശ്രീ അംഗം ആയിരിക്കണമെന്ന് നിബന്ധന.

No comments:

Post a Comment