Search This Blog

Monday, April 15, 2019

498A .. jurisdiction to file case

#സ്ത്രീധന_പീഡന_കേസുകൾ_ഭാര്യ_താമസിക്കുന്നിടത്തും പരാതി നൽകാം
#498A_IPC

സാധാരണയായി ക്രിമിനൽ കുറ്റം നടന്നാൽ ഏത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് കുറ്റകൃത്യം നടന്നത് അവിടെയാണ് പരാതി നൽകേണ്ടത്. വിവാഹിതയായ സ്ത്രീക്ക് ഭർത്താവിൽനിന്നോ ഭർത്താവിൻറെ വീട്ടുകാരിൽ നിന്നോ സ്ത്രീധനം കൂടുതൽ ചോദിച്ചു കൊണ്ട് ശാരീരിക-മാനസിക ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ നൽകാവുന്ന ക്രിമിനൽ പരാതിയാണ് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമത്തിലെ 498A വകുപ്പ്. കുറ്റകൃത്യം നടന്ന ഭർത്താവിൻറെ വീടിൻറെ പ്രാദേശിക പരിധിയിൽ കേസ് നൽകണമെന്ന നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മാറ്റം വന്നു. വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായി സുപ്രീംകോടതിയിൽ നിലവിലിരുന്ന റഫറൻസ് കേസിലാണ് വിധി വന്നത്.ഉപദ്രവത്തിനു ശേഷം സ്ത്രീ അഭയംതേടി താമസമാക്കിയ സ്ഥലം ഏതാണൊ, ആ സ്ഥലത്തിൻറെ അധികാര പരിധിയിലും കേസ് നൽകാം. നിലവിൽ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വച്ച് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്നതിൻറെ പേരിൽ ആ പ്രദേശത്ത് കേസ് നൽകാനാവില്ല എന്ന് വാദത്തിനാണ് മാറ്റം വന്നത്.
Crl Appeal No.21.2012 dated 9.4.19
© Sherry 15.4.19

Sunday, April 14, 2019

Pension can be attached .. maintenance to wife

*ഭാര്യക്ക് ചിലവിനു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പെൻഷനും അറ്റാച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി*

ബാധ്യതകൾ തീർക്കുന്നതിന് കോടതി വഴി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളിൽ പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് പൊതുവെ ഉള്ള ധാരണ. 1871 ലെ പെൻഷൻ നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 11 പ്രകാരം പെൻഷൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൂടാ. കടങ്ങൾ വീട്ടുന്നതിന്പെൻഷൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പ്രസ്തുത നിയമത്തിൽ ഉള്ളത് എന്ന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി പ്രസ്താവിച്ചു. എന്നാൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ചെലവ് അഥവാ മെയിൻറനൻസ് കടബാധ്യത എന്നതിൻറെ പരിധിയിൽ വരില്ല. കടബാധ്യതകൾ ക്കാണ് അറ്റാച്ച് മെൻറ് വിലക്ക് പെൻഷൻ നിയമപ്രകാരം ഉള്ളത്. മെയിൻറനൻസ് തുക അങ്ങനെയുള്ള ബാധ്യത അല്ലാത്തതിനാൽ പെൻഷനിൽ നിന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഭാര്യക്ക് നൽകാൻ ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. 

Criminal Revision Application 202.2018 High Court Bombay Nagpur Bench.

© Sherry 14.4.19
www.niyamadarsi.com

Friday, April 12, 2019

Voter helpline article in Malayalam

#വോട്ട്_ക്രമനമ്പറും_ബൂത്തും അറിയാൻ പേരു മാത്രം മതി
#voter_helpline

ബൂത്തിൽ വോട്ടു ചെയ്യാൻ എത്തുമ്പോൾ വോട്ടർപട്ടികയിലെ ക്രമനമ്പറും ബൂത്ത് നമ്പറും മറ്റ് വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയ സ്ലിപ്പ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ പോളിംഗ് എളുപ്പമാകും. ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം അത് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ  വോട്ടർ ആണ് എന്ന ഒരു ഉറപ്പിൽ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ ആധികാരികമായി തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ ശീലിച്ചവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. സ്വന്തം പോളിംഗ് ബൂത്ത്, ക്രമനമ്പർ  തിരിച്ചറിയാൻ ഇന്ന് എളുപ്പ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. വോട്ടർപട്ടിക മുഴുവനായി പരതി നോക്കേണ്ട. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയും പരതേണ്ട. സ്മാർട്ട് ഫോൺ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്കാര്യം എളുപ്പമാണ്.

#എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം

1. ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലേസ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ചൂണ്ടുവിരൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ചിത്രമുള്ള വോട്ടർ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ എന്ന ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക ആപ്പ് ആണ് ഇത്.

2.  ഈ ആപ്പിലൂടെ പേര് വിവരം കൊണ്ടും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നമ്പർ കൊണ്ടും നമ്മുടെ ബൂത്ത് ഏതാണെന്നും വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണെന്നു. ക്രമനമ്പർ ഏതാണെന്നും എളുപ്പം തിരിച്ചറിയാനാകും. ഈ ആപ്പിൽ കയറി പേര്, സംസ്ഥാനം, നിയോജകമണ്ഡലം എന്നിവ എൻറർ ചെയ്താൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച വോട്ടർ പട്ടികയിലെ വിവരങ്ങൾ തെളിഞ്ഞുവരും. ഈ വിവരങ്ങൾ വാട്സാപ്പിലൂടെയോ  മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊ പകർത്തി സൂക്ഷിക്കാനും കോപ്പി ചെയ്യാനും സാധിക്കും. എത്ര പേരുടെ വിവരങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ശേഖരിക്കാം.

3. സ്വന്തം ക്രമനമ്പർ വിവരങ്ങൾ കൂടാതെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ച പൊതു വിവരങ്ങളും സ്ഥാനാർഥികളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും ഈ ആപ്പിൽ ലഭ്യമാണ്.

4.പട്ടികയിൽനിന്ന് തെറ്റായി പുറത്തു പോയവരെ തിരികെ ചേർക്കാനും തെറ്റുകൾ തിരുത്താനും സ്ഥലത്തില്ലാത്ത വരെ മാറ്റാനും, പ്രത്യേക അപേക്ഷകൾ ഈ ആപ്പിലൂടെ നൽകാം.

5. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ നൽകാനും ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം.

താഴെപ്പറയുന്ന ലിങ്കിലൂടെ പ്ലേസ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഈ ആപ്പ് ഫോണിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eci.citizen

Thursday, April 11, 2019

Promise to marry and sex.. amounts to rape- Supreme Court reiterates.

#വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി സമ്മതത്തോടെ  ശാരീരികബന്ധം - വാഗ്ദാനം ലംഘിച്ചാൽ കുറ്റം ബലാൽസംഗം എന്ന് വീണ്ടും സുപ്രീംകോടതി
#promise_to_marry

വിദ്യാഭ്യാസ കാലയളവിലായിരുന്നു  കാമുകിയും കാമുകനും. പ്രേമം മുറുകിയപ്പോൾ  വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് കാമുകൻ നൽകിയ വാഗ്ദാനത്തിൻറെ പേരിൽ ശാരീരികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് കാമുകി സമ്മതം നൽകി. പിന്നീട് വീട്ടുകാരുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് കാമുകൻ വിവാഹ വാഗ്ദാനത്തിൽ നിന്ന് പിൻമാറിയപ്പോൾ കാമുകി ബലാൽസംഗ കേസുമായി രംഗത്തെത്തി. സമ്മതത്തോടുകൂടി നടത്തിയ ശാരീരിക ബന്ധം ബലാൽസംഗം ആവില്ല എന്ന് ഇടക്കാലത്ത് ചില കോടതികൾ വിധിച്ചിരുന്നു. സമ്മതം നൽകി ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ആണ് ബന്ധമുണ്ടായത് എന്നതിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 90 പറയുന്നത് ഭയത്തിന്റെ പേരിലോ തെറ്റായ ധാരണയിലോ നൽകിയ സമ്മതത്തെ കുറിച്ചാണ്.  ഇത്തരം കേസുകളിൽ ശാരീരികബന്ധം സമ്മതത്തോടുകൂടി ആണെങ്കിലും വിവാഹം കഴിക്കും എന്ന് നൽകിയ ഉറപ്പിന്റെ പേരിലുണ്ടായ തെറ്റായ ധാരണയിലാണ് സമ്മതം നൽകിയത് എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സമ്മതമായി കകണക്കാക്കില്ല.ഫലത്തിൽ, വിശ്വാസവഞ്ചനയല്ല, കുറ്റം ബലാൽസംഗം തന്നെ.
(Crl Appeal No.629/2019 Supreme Court)

© Sherry 11.4.19

Thursday, April 4, 2019

Parliament election- article in Malayalam

*തിരിച്ചറിവിന്‍റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്* 

അഡ്വ ഷെറി ജെ തോമസ്
9447200500

രാജ്യം വീണ്ടും ഒരു പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുകയാണ്. സാധാരണ രാജ്യമല്ല, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യം, സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കുശേഷം ഇടതടവില്ലാതെ നാളിതുവരെ സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശങ്ങളും നിലനിര്‍ത്തിപ്പോരുന്ന രാജ്യം. അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യമാണ് പതിനേഴാമത് പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ  നേരിടുന്നത്. 

*ഭരണഘടനാപരമായ ബാധ്യത* 

സമ്മതിദാനാവകാശം പൗന്‍റെ മൗലിക അവകാശമാണ്. ഒരുകാലത്ത് സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ളവര്‍ക്ക് മാത്രം വോട്ടവകാശമുള്ള നാടായിരുന്നു നമ്മുടേത്. ജാതിയുടെയും സമ്പത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സമ്മതിദാനാവകാശം പോലും എല്ലാവര്‍ക്കും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലം ഇന്ന് ചരിത്രം മാത്രം. അതേസമയം ഭരണഘടനാപരമായ ഈ അവകാശം ശരിയായി വിനിയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് ഓരോ പൗരനും തിരിച്ചറിയേണ്ട കടമയാണ്.  ഭരണഘടനയുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളില്‍ രാജ്യം പൗരന് നിര്‍ബന്ധമായും നല്‍കേണ്ടതായ ജീവിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന വിഭവങ്ങള്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി ലഭ്യമല്ലാത്തവരുടെ എണ്ണം കൂടിവരുന്ന നാട്ടിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ അതുകൊണ്ടാവാം ഇത്തവണ രാഷ്ട്രീയകക്ഷികള്‍ ജീവിക്കാനുള്ള വേതനം  ഉറപ്പാക്കുന്ന രീതിയില്‍ പ്രകടനപത്രികകള്‍ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങള്‍ ആയ മതേതരത്വം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നിലപാടുകള്‍ എത്ര ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തിലേറിയാലും ഭേദഗതികള്‍ വരുത്തികൂടാ എന്നാണ് നിലവില്‍ രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നീതിപീഠം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ പറഞ്ഞതൊക്കെ അങ്ങനെതന്നെ ഇനിയും നിലനില്‍ക്കണം. പലഘട്ടങ്ങളിലും നീതി പീഠങ്ങളുടെ വരെ വിശ്വാസ്യതയെ അതിനുള്ളില്‍ ഉള്ളവര്‍ തന്നെ ചോദ്യംചെയ്ത സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഇനിയും ജനാധിപത്യം അഭംഗുരം തുടര്‍ന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് തങ്ങളുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിവേകപൂര്‍വം വിനിയോഗിക്കാന്‍ ഓരോ പൗരനും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

*ജനങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്*

ജനങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി ജനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ജനങ്ങളാല്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സംവിധാനം  ജനങ്ങള്‍ക്ക് ആധിപത്യം നല്‍കുന്നു - അതുതന്നെയാണ് ജനാധിപത്യം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാമാങ്കത്തിന് വേദിയൊരുങ്ങാറുള്ളത് എന്നും ഇന്ത്യയിലാണ്.  1952 മുതല്‍ തുടര്‍ന്നുപോരുന്ന ഇന്ത്യന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനം, ഭരണഘടനാ അധികാരങ്ങളോടെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍െറ വരവുകൂടിയായപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ പക്വത ആര്‍ജജിച്ചു.  1993 ആഗസ്ത് മാസത്തില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകമ്മീഷന്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവുപ്രകാരം നിലവില്‍ വന്ന ഫോട്ടോ പതിപ്പിച്ച തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡും 1998 ല്‍ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കൃത്യതയും വേഗതയും നല്‍കി. രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ക്രിമിനല്‍വല്‍ക്കരണം തടയാനും ജനാധിപത്യം സംശുദ്ധമായി നിലനിര്‍ത്താനുമുള്ള ശ്രമത്തിന്‍െറ 1951 ലെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തില്‍ ഭേദഗതികളും വന്നു കഴിഞ്ഞു. 

*പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ ചരിത്രം*

ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നേരിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അല്ലാതെ രൂപംകൊണ്ട ആദ്യത്തെ അസംബ്ലി 1947 മുതല്‍ മൂന്നു വര്‍ഷക്കാലം തുടര്‍ന്നു. ജനാധിപത്യരീതിയില്‍ അല്ല തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എങ്കിലും ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധിനിത്യം നല്‍കിയിരുന്നു. രണ്ടുവര്‍ഷം, 11 മാസം 17 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്‍റെ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയത്. 

1952 മുതല്‍ 57 വരെ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ലോകസഭ. അന്ന് 489 സീറ്റുകളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു. 17.3 പോടീ വോട്ടര്‍മാര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് 364 സീറ്റ് നേടി. ആകെ പോള്‍ ചെയ്ത വോട്ടുകളുടെ 45 ശതമാനവും കോണ്‍ഗ്രസ് നേടി. ഭാരതീയ ജനസംഘം എന്ന ബിജെപിയുടെ മുന്‍ഗാമിക്ക് മൂന്ന് സീറ്റ്. അങ്ങനെ ജവഹര്‍ലാല്‍നെഹ്റു ആദ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയായി. 

രണ്ടാമത്തെ ലോകസഭ 1957 മുതല്‍ 62 വരെ. 494 സീറ്റുകളില്‍ ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് 371 സീറ്റ് നേടി. രണ്ടാമത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കോണ്‍ഗ്രസിന് ശേഷം സ്വതന്ത്രന്മാര്‍ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സീറ്റ് നേടി പ്രതിപക്ഷം ആകാന്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രതിപക്ഷനേതാവ് ഇല്ലാത്ത ലോകസഭ ആയിരുന്നു അത്. ജവഹര്‍ലാല്‍നെഹ്റു വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയായി.

മൂന്നാമത് ലോകസഭ 1962 മുതല്‍ 67 വരെ. 494 സീറ്റുകളില്‍ 361 എണ്ണം കോണ്‍ഗ്രസ് നേടി. ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു മൂന്നാമതും പ്രധാനമന്ത്രിയായി എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മരണത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഗുല്‍സാരിലാല്‍ നന്ദ താല്‍ക്കാലിക പ്രധാനമന്ത്രിയായും ലാല്‍ ബഹദൂര്‍ ശാസ്ത്രി 19 മാസം കാലവും പിന്നീട് 1966 ല്‍ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയാവുകയും ചെയ്തു. 

നാലാമത് ലോകസഭ 1967 മുതല്‍ 70 വരെ. അന്ന് വോട്ടര്‍മാരുടെ എണ്ണം 25 കോടിയായി. 520 സീറ്റുകളില്‍ 283 സീറ്റ് നേടി കോണ്‍ഗ്രസ് തുടര്‍ച്ചയായി നാലാമത്തെ തവണ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തില്‍ എത്തി. ഇന്ദിരാഗാന്ധി രണ്ടാംതവണയും പ്രധാനമന്ത്രിയായി. 

അഞ്ചാമത് ലോകസഭ 1981 മുതല്‍ 77 വരെ. കോണ്‍ഗ്രസ്സില്‍ ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുകയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗം 518 352 സീറ്റ് നേടി അധികാരത്തില്‍ എത്തി. മൊറാര്‍ജി ദേശായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോണ്‍ഗ്രസിന് 16 സീറ്റാണ് ലഭിച്ചത്. 1975-ലെ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും രാജ്യത്തിന്‍റെ ജനാധിപത്യ സങ്കല്പങ്ങളില്‍ വലിയ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. 

ആറാമത് ലോകസഭ 1977 മുതല്‍ 79 വരെ. ഭാരതീയ ലോക്ദള്‍ അഥവാ ജനതാപാര്‍ട്ടി രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അല്ലാത്ത ആദ്യത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉണ്ടാക്കി. 542 295 സീറ്റ് ബി എല്‍ ഡി നേടി. അതേസമയം കോണ്‍ഗ്രസിന് 154 സീറ്റ് മാത്രമേനേടാനായുള്ളൂ. മൊറാര്‍ജി ദേശായിയും പിന്നീട് ചരണ്‍സിംഗും പ്രധാനമന്ത്രിയായി. 

ഏഴാമത് ലോകസഭ 1980 മുതല്‍ 84 വരെയായിരുന്നു. 529 353 സീറ്റ് നേടി കോണ്‍ഗ്രസ് വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തി. ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയായി. പ്രതിപക്ഷത്തിന് നേതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

എട്ടാമത് ലോകസഭ 1984 മുതല്‍ 89 വരെ. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മരണശേഷം കോണ്‍ഗ്രസ് 514 ല്‍ 404 സീറ്റ് നേടി വിജയിച്ചു. ബിജെപിക്ക്  രണ്ട് രണ്ട് സീറ്റ്. രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയായി. 

ഒമ്പതാമത് ലോകസഭ 1989 മുതല്‍ 91 വരെ. തൂക്ക് മന്ത്രിസഭയാണ് നിലവില്‍ വന്നത്. വിപി സിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി. പിന്നീട് ചന്ദ്രശേഖറും പ്രധാനമന്ത്രിയായി. 

പത്താമത്തെ ലോകസഭ 1991 മുതല്‍ 96 വരെ. 521 സീറ്റില്‍ 232 സീറ്റ് നേടി കോണ്‍ഗ്രസ് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി. ബിജെപി 120 സീറ്റ് നേടി. മണ്ഡല്‍ കമ്മീഷന്‍ ശുപാര്‍ശകളില്‍  27% ഒബിസി സംവരണം, അയോധ്യയിലെ ബാബറി മസ്ജിദ് വിഷയം എന്നിവയൊക്കെ പ്രചരണ വിഷയങ്ങളായിരുന്നു. പി വി നരസിംഹ റാവു പ്രധാനമന്ത്രിയായി.

പതിനൊന്നാമത് ലോകസഭ 1996 മുതല്‍ 98 വരെ. തൂക്ക് ഭരണത്തില്‍ ബിജെപി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി. അടല്‍ബിഹാരി വാജ്പേയി 13 ദിവസം രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി. പിന്നീട് കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്‍റെ ഉള്‍പ്പെടെ പിന്തുണയോടുകൂടി എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡ 18 മാസം പ്രധാനമന്ത്രിയായി, ശേഷം ഐ കെ ഗുജറാളും. 

പന്ത്രണ്ടാമത് ലോകസഭ 1998 മുതല്‍ 99 വരെ. 543 182 സീറ്റ് നേടി ബിജെപി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി. കോണ്‍ഗ്രസിന് 141, മറ്റ് പ്രാദേശിക പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് 101 സീറ്റ് കിട്ടി. ബിജെപി എന്‍ഡിഎ സഖ്യം ഉണ്ടാക്കി. അടല്‍ബിഹാരി വാജ്പേയി വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയായി 13 മാസം. 

പതിമൂന്നാമത് ലോകസഭ 1999 മുതല്‍ 2004 വരെ. കാര്‍ഗില്‍ യുദ്ധത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. 182 സീറ്റ് നേടി ബിജെപി വീണ്ടും ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി. കോണ്‍ഗ്രസിന് 114 സീറ്റ് മാത്രമേ നേടാനായുള്ളൂ. അതേസമയം പ്രാദേശിക പാര്‍ട്ടികള്‍ 158 സീറ്റ് നേടി. അഞ്ചു വര്‍ഷം നീണ്ടുനിന്ന ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ വന്നു. അടല്‍ ബിഹാരി വാജ്പേയി മൂന്നാമതും പ്രധാനമന്ത്രിയായി. 

പതിനാലാമത് ലോകസഭ 2004 മുതല്‍ 2009 വരെ. ഇന്ത്യ തിളങ്ങുന്നു എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായാണ് ബിജെപി തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇറങ്ങിയത്. പക്ഷെ 138 സീറ്റ് മാത്രമേ നേടാനായുള്ളൂ. കോണ്‍ഗ്രസിന് 145. പ്രാദേശിക പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് 159. സോണിയാ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയാകാന്‍ വിസമ്മതിക്കുകയും മന്‍മോഹന്‍സിംഗ് കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയാവുകയും ചെയ്തു. 

പതിനഞ്ചാമത് ലോകസഭ 2009 മുതല്‍ 14 വരെ. യു പി എയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ വിവരാവകാശം എന്ന വിപ്ലവകരമായ നിയമം പുറത്തു വന്ന സമയം. കോണ്‍ഗ്രസ് 206 സീറ്റ് നേടി വലിയ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി. ബിജെപിക്ക് 116 പ്രാദേശിക പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് 146. രണ്ടാം തവണയും ഡോ മന്‍മോഹന്‍ സിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി. 

പതിനാറാമത് ലോകസഭ 2014 മുതല്‍ 19 വരെ. അഴിമതി ആരോപണങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ യുപിഎ രണ്ടാം ഭരണം നരേന്ദ്രമോഡി എന്ന പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയുള്ള ബിജെപിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നേറ്റത്തിന് ശക്തിപകര്‍ന്നു. 288 സീറ്റ് നേടി ബിജെപി അധികാരത്തില്‍ വന്നു. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തോല്‍വിയുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് 44 സീറ്റില്‍ ഒതുങ്ങി. 1984 നു ശേഷം ഒരു പാര്‍ട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയിരുന്നു അത്. ദുര്‍ബലനായ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയായാണ് മന്‍മോഹന്‍സിംഗിനെ പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്.

*പുതുതലമുറയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്*

ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ പ്രത്യേകത പുതുതലമുറ വോട്ടുകള്‍ കൂടുതലായി ഉണ്ടാകുമെന്നതാണ്. മാത്രമല്ല, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണരീതിയിലും പുതുമയുണ്ടാകും. പരമ്പരാഗത മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കപ്പുറത്ത് നവ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍ കൂടുതലായി കരുത്തുകാട്ടുന്ന തെരഞ്ഞടുപ്പുകൂടിയാണ് ഇത്. അത് കൊണ്ടു തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ഈ വിഷയത്തില്‍ ജാഗരൂകരായി രംഗത്തുണ്ട്. കൂടുതല്‍ സുതാര്യമായ രീതിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രക്രിയകളും കൈകാര്യം ചെയ്യാനാവും എന്ന് പ്രത്യാശിക്കാം. രാജ്യത്തിന്‍റെ ജനാധിപത്യം കരുത്തുറ്റകരങ്ങളില്‍ വരാന്‍, മതേതരത്വവും മതനിരപേക്ഷതയും പരമാധികാര റിപ്പബ്ളിക് എന്നതുള്‍പ്പെടെയുള്ള ഭരടഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങള്‍ തകരാതെ, ഇനിയും കാലങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യരാജ്യമായി നമ്മുടെ രാജ്യം തുടരട്ടെ. 

Monday, April 1, 2019

Creamy Layer

*ക്രീമിലെയർ*

പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ടവർക്ക് സംവരണം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ  അവർ ക്രീമിലെയർ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർ അല്ല എന്ന് എന്ന് റവന്യൂ അധികാരികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം. മണ്ഡൽ കേസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ദിരാ സാഹ്നി കേസിൽ (AIR 1993 SC 477) സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ തുടർന്നാണ് ക്രീമിലെയർ വ്യവസ്ഥ സംവരണത്തിന് ബാധകമാക്കിയത്. 16.11.92 ലെ ഈ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ നിയമിച്ച ജസ്റ്റിസ് ആർ എൻ പ്രസാദ് അധ്യക്ഷനായ ക്രിമിലയർ നിർണയ കമ്മിറ്റി 10.03.93 ൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്രിമിലയർ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആദ്യമായി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്രസർക്കാർ 36012/22/93 Esst (SCT) Dated 8.9.93 എന്ന നമ്പറിലുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്നും നിലവിലുള്ളത്. വരുമാനപരിധി 8 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിലവിലുള്ള ഉത്തരവ് G.O(P) No.81/2009/SCSTDD Dated 26.9.2009  പ്രകാരമാണ് ഉത്തരവായത്.

*കുറിപ്പ്*- ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മാത്രം സ്റ്റാറ്റസ് വിലയിരുത്തിയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിക്കേണ്ടത്.ഉദ്യോഗാർഥികളുടെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും അവർ വിവാഹിതരാണെങ്കിൽ പങ്കാളിയുടെയും വരുമാനമോ പദവിയോ പരിഗണിക്കാൻ പാടില്ല.മാതാപിതാക്കൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആണെങ്കിൽ അവർ സർവീസിൽ നേരിട്ട് പ്രവേശിച്ച പദവിയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്.ക്ലാസ് 1, ക്ലാസ് 2 ഗ്രൂപ്പ് എ, ബി പദവികളിൽ നേരിട്ട് നിയമനം ലഭിച്ചവർ മാത്രമേ ക്രിമിലെയർ വിഭാഗത്തിൽ വരികയുള്ളൂ.

© Sherry J Thomas
9447200500
01.4.19

Saturday, March 30, 2019

Bank locker

http://niyamadarsi.com/details/det/IPadiUBLyO/------Breaking-open-of-unused-bank-lockers---article-in-Malayalam.html

*ഒരു വർഷത്തിലധികം ഉപയോഗിക്കാത്ത ലോക്കറുകൾ ബാങ്കുകൾക്ക് പൊളിച്ചുമാറ്റാം* 

സമ്പാദ്യം സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ബാങ്ക് ലോക്കർ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ആഭരണങ്ങളും മറ്റു വിലപ്പെട്ട രേഖകളും അവിടെ സുരക്ഷിതമായി ഇരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു വർഷത്തിലധികമായി ഉപയോഗിക്കാത്ത ബാങ്ക് ലോക്കറുകൾ ബലംപ്രയോഗിച്ച് പൊളിച്ച് തുറക്കാൻ ബാങ്കുകൾക്ക് അധികാരമുണ്ട്. 2007 ഏപ്രിൽ മാസം പുറത്തിറങ്ങിയ റിസർവ് ബാങ്കിൻറെ മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ അക്കാര്യം വ്യക്തമാണെങ്കിലും അധികം പേരും അത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. 

*തുറക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നോട്ടീസ് നൽകണം*

ഉപയോഗിക്കാത്ത ലോക്കർ ബലംപ്രയോഗിച്ച് തുറക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഉപഭോക്താവിന് എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന കാരണം ചോദിക്കുന്ന നോട്ടീസ് ബാങ്കിൽനിന്ന് നൽകണം. ലോക്കർ കരാർ ഒപ്പിടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം എന്നാണ് ചട്ടം. അതോടൊപ്പംതന്നെ ഉപഭോക്താവിന്റെ കെവൈസി വിവരങ്ങളും ലോക്കർ നൽകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ബാങ്കിന് ബോധ്യമായിരിക്കണം. ഇക്കാര്യത്തിന് ഉപഭോക്താക്കളെ ഹൈറിസ്ക് ഉപഭോക്താക്കൾ എന്നും മീഡിയം റിസ്ക് ഉപഭോക്താക്കൾ എന്നും രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൈ റിസ്ക്ഉപഭോക്താക്കൾ ഒരുവർഷമായി ലോക്കർ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാം. മീഡിയം റിസ്ക് ഉപഭോക്താക്കൾ മൂന്നുവർഷം ലോക്കർ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആണ് നടപടി. നോമിനി ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നോമിനിക്ക് ലോക്കൽ തുറക്കാം. നോമിനി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്തുടർച്ചാവകാശികൾക്കാണ് അതിനുള്ള അധികാരം.

©  Sherry J Thomas 30.3.19
www.niyamadarsi.com 

Friday, March 22, 2019

CRZ 2018 Notification....plan yet to come.

#കാത്തിരിപ്പ് #CRZ
1991, 2011 ഒടുവിൽ 2018 ഇങ്ങനെ മൂന്നു തവണ തീര നിയന്ത്രണ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. 1991 ലെ വിജ്ഞാപനം പ്രകാരം പുറത്തിറക്കിയ തീരപരിപാലന പ്ലാൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് 2011ലും കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത്. ഒടുവിൽ 2011 ലെ തനതായ പ്ലാൻ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും 2018 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു. ദ്വീപുകൾക്ക് 20 മീറ്റർ മാത്രമാണ് നിയന്ത്രണ മേഖല എന്ന് കണ്ട് ഒരുപാട് പേർ തങ്ങളുടെ വീടുകൾക്ക് സ്ഥിരം നമ്പർ കിട്ടുമെന്ന് പ്രത്യാശിച്ചു. പക്ഷേ അവർക്ക് ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം. 2018 പ്രകാരമുള്ള പുതിയ പ്ലാൻ (CZMP)തന്നെ വരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് !

Tuesday, March 12, 2019

Election campaign

----തെരഞ്ഞെടുപ്പുകാലത്ത് ആപത്ത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ !----

ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 123 മനസ്സിരുത്തി മനസ്സിലാക്കിയാൽ  തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചരണകാലത്ത് ആപത്ത് ഒഴിവാക്കാം. വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനു ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനും പാരിതോഷികം നൽകുന്നത്, ഭീഷണി സമ്മർദ്ദം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 
കുറ്റകരമാണെന്ന് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. 

സ്ഥാനാർത്ഥിയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഏജൻറോ മറ്റാരെങ്കിലുമോ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ സമ്മതത്തോടെ മതത്തിൻറെ, ജാതിയുടെ, സമുദായത്തിന്റെ, ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വോട്ടു ചെയ്യാൻ പറയുന്നതും ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നതും കുറ്റകരമാണ്. 

മതത്തിൻറെ, ജാതിയുടെ, സമുദായത്തിന്റെ, ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശത്രുതയും വെറുപ്പും ഉണ്ടാക്കുന്നതും കുറ്റകരമാണ്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പറ്റി തെറ്റായതോ തെറ്റെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതോ, ശരിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാത്തതോ ആയ പ്രസിദ്ധീകരണവും കുറ്റകരമാണ്. 

രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗങ്ങൾ, തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുയോഗങ്ങൾ എന്നിവ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതും അതിനു  പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും കുറ്റകരമാണ്. പൊതുയോഗത്തിന് അധ്യക്ഷൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്സംശയകരമായ രീതിയിൽ പൊതുയോഗ സ്ഥലത്ത് സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരും വിലാസവും പറയുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത് അത് പറയാൻ വിസമ്മതിക്കുകയോ ശരിയായ വിവരങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ വാറണ്ടില്ലാതെ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കാവുന്നതാണ്. (വകുപ്പ് 127)

© ഷെറി 
www.niyamadarsi.com