Search This Blog

Monday, May 17, 2021

Tax exemption - Vacated building

കോവിഡ് കാലത്ത് വാടകയുമില്ല;ആളുമില്ല!
കെട്ടിടനികുതി ഇളവ് കിട്ടുമോ ?

കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമപ്രകാരം കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് വസ്തു നികുതി നൽകണം. എന്നാൽ സാധാരണയായി വാടക കൊടുക്കുന്നതോ ഉടമസ്ഥൻ താമസിക്കുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും കെട്ടിടം ഒരു അർദ്ധ വർഷത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞും വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാതെയും കിടന്നാൽ പ്രസ്തുത അർദ്ധവർഷത്തേക്കുള്ള നികുതി ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഉടമസ്ഥന് അവകാശമുണ്ട്. അർദ്ധവർഷം സംബന്ധിച്ച നികുതി അടച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ, ആ തുക തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനൊ, അടുത്തുവരുന്ന അർദ്ധ വർഷത്തേക്കുള്ള നികുതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ ഉടമസ്ഥന് അവസരമുണ്ട്. 

കെട്ടിടം ഒഴിഞ്ഞും വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാതെയും കിടക്കുകയാണെന്നോ, നോട്ടീസ് നൽകുന്ന സമയത്തോ തുടർന്നുള്ള അർദ്ധവർഷത്തിലോ ഒരു പ്രത്യേക തീയതിമുതൽ കെട്ടിടം ഒഴിയുകയും വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നോ, നേരത്തെ തന്നെ സെക്രട്ടറിക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇളവ് അവകാശപ്പെടാനാകൂ.

Scope of tourism - permitted activities in CRZ (Coastal Regulation Zone) Notification 2019

Scope of tourism - permitted activities in CRZ (Coastal Regulation Zone) Notification 2019

Obviously CRZ notification is recently infamous for coastal constructions; at the same time famous, related to management and conservation of marine and coastal ecosystems. Whatever it be, the new notification 2019, is quite different from 2011 notification and it gives room for tourism facilities along the coastal area. 

As per the 2019 notification, wherever there is a national or state highway passing through no development zone (NDZ) of CRZ III areas, temporary tourism facilities are permissible on the seaward side of the road. Whereas, on the landward side of such roads, resorts or hotels and associated tourism facilities are permitted. HOWEVER search permission will only be subject to the incorporation of tourism plan in the approved CZMP as per 2019 notification. 

Now it is the time for perusing the draft CZMP which is under process. To be borne in mind, the intended area shall be incorporated in the tourism plan in the CZMP. Moreover it is the bounden duty of the coastal community to verify search proposed tourism incorporated areas and to opine whether such affirmative actions would affect their livelihood options and sustainable development of coastal communities as such.

Sherry J Thomas
sherryjthomas@gmail.com

Saturday, April 24, 2021

#വാട്സാപ്പ് വഴി #സമൻസ്, ഹാജരാകാത്തതിന് വാറണ്ട് #summons_whatsap

Summons - Whatsap

#വാട്സാപ്പ് വഴി #സമൻസ്, ഹാജരാകാത്തതിന് വാറണ്ട് 
#summons_whatsap

എംഎൽഎക്ക് കോടതി സമൻസ് അയച്ചത് വാട്സാപ്പ് വഴി. നിശ്ചയിച്ച തീയതിയിൽ ഹാജരാകാത്തതിനെത്തുടർന്ന് കോടതി വാറണ്ട് ഉത്തരവിറക്കി. തനിക്ക് സമൻസ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നും തൻറെ ഫോണിൽ സമൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും ആരോപിച്ചു പ്രതിയായ എംഎൽഎ കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെത്തി.

ക്രിമിനൽ നടപടി ക്രമം വകുപ്പ് 62 ഉം കേരള ക്രിമിനൽ പ്രാക്ടീസ് ചട്ടം 7 ഉം സമൻസ് നൽകുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗമായി വാട്സ്ആപ്പ് മാധ്യമത്തെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി. ആശയവിനിമയോപാധികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ പ്രായോഗിക സമീപനം നിയമത്തിലും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പക്ഷേ, കോടതി പരാമർശിച്ചു. കൊറിയർ മുഖേനയും ഈമെയിൽ മുഖേനയും സമൻസ് അയക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിധിന്യായങ്ങളും ഉണ്ട്. എന്നാൽ വാട്സ്ആപ്പ് മുഖേന സമൻസ് അയക്കുന്നതിന് നിയമപ്രാബല്യം ഇല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ട് അയച്ച കീഴ്കോടതി നടപടി ശരിയല്ല.

Sherry J Thomas Advocate

Sunday, April 18, 2021

പൊതുസ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന സ്വകാര്യ കാർ പൊതുസ്ഥലം ആകുമോ?

Private car a public place ?
പൊതുസ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന സ്വകാര്യ കാർ പൊതുസ്ഥലം ആകുമോ? 

പൊതുസ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്വകാര്യ കാർ NDPS (Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985) വകുപ്പ് 43 ൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്  പ്രകാരമുള്ള പൊതുസ്ഥലം എന്ന നിർവചനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, പൊതുനിരത്തിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്വകാര്യ കാർ NDPS വകുപ്പ് 43 ൽ പറയുന്ന, പൊതുസ്ഥലം എന്ന നിർവചനത്തിൽ വരില്ല എന്ന വാദം സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ചു.  കേസിലുൾപ്പെട്ടപ്പോൾ വകുപ്പ് 42 പ്രകാരം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷണ ഏജൻസി ചെയ്യാതിരുന്ന വിഷയമാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ എത്തിയത്.

പൊതുസ്ഥലത്ത് തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നതിന് വകുപ്പ് 43 പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താൽ മതിയാകും, അതേസമയം പൊതുസ്ഥലം എന്നതിൻറെ പരിധിയിൽ വരാത്ത സ്ഥലത്ത് നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് വകുപ്പ് 42 പ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്.
Boota Singh Vs State Of Haryana [CrA 421 OF 2021]

വാഹനാപകടം ഡ്രൈവറുടെ ചുമതലയെന്ത് ?

Drivers duty - accident

വാഹനാപകടം ഡ്രൈവറുടെ ചുമതലയെന്ത് ?

മുതിർന്ന പൗരൻ - മക്കൾ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ആധാരം റദ്ദാക്കാനാകുമോ ..

മുതിർന്ന പൗരൻ - മക്കൾ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ  ആധാരം റദ്ദാക്കാനാകുമോ .. നിയമദർശി legal tips

വിജ്ഞാപന പരിധിയിൽപ്പെട്ട ഭൂമി- ഭവനനിർമ്മാണം സാധ്യമാകാത്തവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കണം! #NDZ

വിജ്ഞാപന പരിധിയിൽപ്പെട്ട ഭൂമി- ഭവനനിർമ്മാണം സാധ്യമാകാത്തവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കണം! #NDZ

Video - Adv Sherry J Thomas

പൊക്കാളി പാടം - തീരനിയന്ത്രണ വിജ്ഞാപനം CRZ

പൊക്കാളി പാടവും തീര നിയന്ത്രണവും

അതിർത്തി മതിൽ പണിയുന്നതിനും തടസ്സമോ ? #CRZ Video

അതിർത്തി മതിൽ പണിയുന്നതിനും തടസ്സമോ ? #CRZ

CRZ difference between municipality and panchayat

Video - difference between municipality and panchayat CRZ
പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി വ്യത്യാസമെന്ത് ? 
തദ്ദേശവാസികൾക്ക് വീട് നിർമ്മിക്കാൻ അവസരമുണ്ടോ ? #CRZ

പുതിയ വാഹനങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കേണ്ടതില്ല

പുതിയ വാഹനങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കേണ്ടതില്ല - മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ സർക്കുലർ (13.4.2021)
#Motor_vehicles_department
#മോട്ടോർവാഹനവകുപ്പ്Motor Vehicle Department Circular

Wednesday, January 27, 2021

Right To Information - fine of Rs 25000 to Police - State Information Commissioner

വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷയിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയ സംഭവത്തിൽ, സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷനിൽ നൽകിയ അപ്പീൽ അപേക്ഷയിൽ കടയ്ക്കൽ പോലീസ് സബ് - ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് 25000 ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ പിഴയും, സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ, പുനലൂർ DYSP എന്നിവർക്ക് താക്കീതും നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ 18/01/2021 ഉത്തരവ്

വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നേരിട്ട് ഹാജരാകണമൊ ? registration of marriage - rules -physical presence

വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നേരിട്ട് ഹാജരാകണമൊ ?

വിവാഹശേഷം വരന്  ജോലിസംബന്ധമായി വിദേശത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ടി വന്നതിനാൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ ഓഫീസിൽ പോയി വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അതേസമയം നാട്ടിലുള്ള വധുവിന് വിദേശത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രേഖകൾ ആവശ്യമാണുതാനും.  

ഇതിനുമുമ്പും സമാനമായ കേസിൽ വധുവരന്മാരുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ തന്നെ വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കോടതി നിബന്ധനകളോടുകൂടി ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. സ്ഥലത്തില്ലാത്ത വരനുവേണ്ടി മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാളോ, ചുമതലപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയോ വിവാഹ രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പിടണം. 
വരൻ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് മുഖാന്തരം ഹാജരാകാൻ വിവാഹ രജിസ്ട്രാർ അനുവദിക്കണം. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വരൻ തിരികെ എത്തി വിവാഹ രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പിടണം അല്ലാത്തപക്ഷം രജിസ്ട്രാർക്ക് വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കാം. 
(WPC 27387.2020)

https://www.facebook.com/108006441029117/posts/214898597006567/

Friday, January 8, 2021

സ്വാശ്രയ കോളേജ് നിയമനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പുതിയ നിയമം ഒരുങ്ങുന്നു !

സ്വാശ്രയ കോളേജ് നിയമനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പുതിയ നിയമം ഒരുങ്ങുന്നു !

കേരളത്തിൽ സ്വാശ്രയ കോളേജുകളിലെ അധ്യാപക-അനധ്യാപക നിയമനങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പുതിയ നിയമത്തിൻറെ കരട് 2021 ജനുവരി ആറിന് ചേർന്ന സംസ്ഥാന ക്യാബിനറ്റ് യോഗം അംഗീകരിച്ചു. 

ഈ നിയമപ്രകാരം മാനേജ്മെൻറും ജീവനക്കാരും തമ്മിൽ ശമ്പള വ്യവസ്ഥ,  ഇൻക്റിമെൻറ്, ഗ്രേഡ്, പ്രമോഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച കരാറിൽ ഏർപ്പെടണം. ജോലി വ്യവസ്ഥകൾ, തൊഴിൽദിനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് കോളേജുകളുടെതിനു സമ്മാനമായിരിക്കണം.ജീവനക്കാർക്ക് പ്രൊവിഡൻറ് ഫണ്ട്, ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവ ഉണ്ടാകണം. അധ്യാപകർക്ക് നിയമന, വിരമിക്കൽ പ്രായം യുജിസി- സർവ്വകലാശാല നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കും.

കോളേജ് എടുക്കുന്ന അച്ചടക്ക നടപടികൾ അപ്പീൽ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിദ്യാർഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അനധ്യാപകർക്കും അവസരം ഉണ്ടാകും. യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിൻഡിക്കേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പീൽ നടപടികളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. അധ്യാപകരുടെയും അനധ്യാപകരുടെയും മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുമായി പങ്കുവയ്ക്കണം.  നിയമം നടപ്പിലായി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നുമാസത്തിനുള്ളിൽ കോളേജുകൾ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കണം. കോളേജിൻറെ രജിസ്ട്രേഷൻ വ്യവസ്ഥകൾ ബന്ധപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. 

സ്വാശ്രയ കോളേജുകളിൽ നടക്കുന്ന നിയമനങ്ങൾക്ക് സുതാര്യത ഇല്ല എന്നും വേതനം  മതിയായ വിധത്തിൽ നൽകുന്നില്ല എന്നുമുള്ളആരോപണങ്ങളെ തുടർന്നാണ് പുതിയ നിയമം വരുന്നത്. നിയമം നടപ്പിലായി ആറുമാസത്തിനകം ആഭ്യന്തര പരാതി പരിഹാര സെൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=819130965324832&id=256286001609334

(For more legal updates, like/follow this page)

Tuesday, January 5, 2021

കുറ്റകൃത്യം-ഇരയ്ക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം - മുൻകാലപ്രാബല്യം ഉണ്ടെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി #Crpc354A(4)#Victim_compensation_scheme

കുറ്റകൃത്യം-ഇരയ്ക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം - മുൻകാലപ്രാബല്യം ഉണ്ടെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി 
#Crpc354A(4)
#Victim_compensation_scheme

2008 ൽ നടന്ന ഒരു വാഹനാപകടത്തിൽ, കുറ്റവാളിയെ കണ്ടെത്താൻ പൊലീസിനായില്ല. മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുടെ അവകാശികൾ തിരക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിക്ക് ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമത്തിലെ വകുപ്പ് 357A(4) പ്രകാരം അപേക്ഷ നൽകുകയും എൻക്വയറി ഓഫീസറായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ജില്ലാ ജഡ്ജി അപേക്ഷകർ തന്നെയാണ് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുടെ അവകാശികൾ എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും  നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു.

ഇരയ്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരത്തിനുള്ള പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥ ഭേദഗതി വരുന്നതിന് മുമ്പ് നടന്ന സംഭവമാണെങ്കിലും നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് നിയമപരമായി ചോദ്യം സർക്കാർ ഉന്നയിച്ചു. 
സർക്കാർ നൽകിയ ഹർജിയിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ വകുപ്പിന് മുൻകാലപ്രാബല്യം ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം പരിഗണിക്കപ്പെടുകയും, നിയമനിർമാണത്തിൻറെ ഉദ്ദേശവും നിയമ കമ്മീഷൻ ശുപാർശകളും, ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 21 ഉം അപഗ്രഥനം ചെയ്ത കോടതി, നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനുള്ള ഉത്തരവ് ശരിവെച്ചു.
WPC 7250.2014 (22.12.2020)

Thursday, December 24, 2020

കസ്റ്റഡി മർദനം - Right for CCTV footage - Investigation - Supreme Court Order

 കസ്റ്റഡി മർദനം - Right for CCTV footage - Investigation


A brief video on Supreme Court Decision 

അന്വേഷണ സംബന്ധമായ ചോദ്യംചെയ്യൽ നടക്കുമ്പോൾ സിസിടിവി ക്യാമറകൾ ഉണ്ടാകണം.അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ പീഡനത്തിനിരയായ പരാതിക്കാർക്ക് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധികാരികളെ സമീപിക്കുന്നതിന് സിസിടിവി ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അവകാശമുണ്ടെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. സിബിഐ എൻഐഎ, ഇഡി എന്നിവിടങ്ങളിൽ അത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തണം. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും തങ്ങളുടെ അധീനതയിലുള്ള എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും സിസിടിവി ടിവി ക്യാമറകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം.
PARAMVIR SINGH SAINI vs. BALJIT SINGH [SLP (CRIMINAL) NO.3543 of 2020]
CORAM: Justice RF Nariman, KM Joseph and Aniruddha Bose

Hit and Run Solatium - വാഹനാപകടം -വണ്ടി നിർത്താതെ പോയാൽ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുമോ ?

click this link to view video

 https://youtu.be/zm3Qc_poCOI

പോലീസിനെതിരെയുള്ള പരാതികൾ - ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേക അധികാരം ?

 

Click this link to view video

പോലീസിനെതിരെയുള്ള പരാതികൾ - ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേക അധികാരം ?

വാട്ട്സാപ്പിലൂടെ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തിയാല്‍ ... Harassment through whatsap - social media

 വാട്ട്സാപ്പിലൂടെ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തിയാല് ...

വാട്സാപ്പ് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒരു സാമൂഹ്യ-മാധ്യമവിനിമയരീതിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യയില് ഇന്ഫര്മേഷന് ടെക്നോളജി നിയമത്തിന്റെ ഇന്റര്മീഡിയറി എന്ന നിര്വ്വചനത്തില് വാട്സാപ്പ് ഉള്പ്പെടുന്നുവെന്നതുകൊണ്ട്, നിലവിലുള്ള ഇന്റര്മീഡിയറി ചട്ടങ്ങള് പ്രകാരം അതില് പോസ്റ്റു ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതും, നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് വാട്സാപ് അധികൃതര് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, പല ഘട്ടങ്ങളിലും വാട്സാപ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങള്ക്ക് അത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന പരാതികള്ക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി നല്കാനാകാത്തതിനാല് ഇന്റര്മീഡിയറി ചട്ടങ്ങള് പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുമാണ്.
ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പിലൂടെ അല്ലെങ്കില് നിങ്ങള് ഉള്പ്പെടുന്ന വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പില് നിങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്നതിനോ, വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുന്നതിനോ, നിയമവിരുദ്ധമായതോ, അശ്ലീലഭാഷ ഉപയോഗിച്ചോ, അശ്ലീലമായതോ ആയ കാര്യങ്ങള് ചെയ്യുകയാണെങ്കില് വാട്ട്സാപ്പ് ഗ്രീവന്സ് ഓഫീസര്ക്ക് അക്കാര്യങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ടുചെയ്യാവുന്നതാണ്. വാട്ട്സാപ്പ് ഗ്രീവന്സ് ഓഫീസര്ക്ക് പരാതി നല്കാന് വാട്ട്സാപ്പ്ലൂടെ തന്നെ ചെയ്യുകയും ആകാം.
എങ്ങിനെയാണ് വാട്ട്സാപ്പിലൂടെ തന്നെ പരാതി നല്കേണ്ടത്?
പരാതി നല്കാനായി വാട്ട്സാപ്പിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് - ഹെല്പ്പ് - കോണ്ടാക്ട് അസ്- ലങ്കില് പരാതി എഴുതി നല്കാന് അവസരമുണ്ട്. പരാതിയോടൊപ്പം സ്ക്രീന് ഷോട്ടുകളും തെളിവിനായി കൂട്ടിച്ചേര്ക്കാവുന്നതാണ്. അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി പരാതി രജിസ്റ്റര് ആകുന്നു. ഇ-മെയില് വഴി പരാതി നല്കാനും അവസരം ഉണ്ട്.
ഗ്രീവന്സ് ഓഫീസര് grievance_officer_wa@support.whatsapp.com എന്ന ഇ-മെയില് വിലാസത്തിലാണ് പരാതി ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത്തരത്തില് ഇ-മെയില് വിലാസത്തിലൂടെ നല്കുന്ന പരാതികള്ക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് (ഡിജിറ്റല്) സിഗ്നേച്ചര് ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ട്. ഡിജിറ്റല് സിഗ്നേച്ചര് ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഡോക്യു സൈന് , അഡോബ് സൈന് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്ളാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ ആന്ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിലൂടെയും, ഐ ഒ എസ് ഫോണുകളിലൂടെയും, ഡിജിറ്റലായി ഫോണിലൂടെ തന്നെ ഒപ്പ് വയ്ക്കാവുന്നതുമാണ്. പരാതി നല്കുമ്പോള് ഫോണ് നമ്പര് ആഡുചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തില് അന്താരാഷ്ട്രകോഡ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങള് ചേര്ത്തുവേണം ഫോണ് നമ്പര് നല്കാന്.
പരാതിഎങ്ങനെ പോസ്റ്റുവഴി നല്കാം
പരാതി പോസ്റ്റുവഴി നല്കുന്നതിന് താഴെ പറയുന്ന വിലാസത്തില് തപാലായി അയക്കണം. കോമള് ലഹരി, വാട്സാപ്പ് ലിങ്ക് അറ്റന്ഷന് ഗ്രീവന്സ് ഓഫീസര് 1601 വില്ലോ റോഡ്, മെന്ലോ പാര്ക്ക് കാലിഫോര്ണിയ 94025 യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക. Komal Lahiri, WhatsApp Inc. Attention: Grievance Officer, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, United States of America എന്ന വിലാസ്സിലാണ് അയക്കെണ്ടത്.
2011-ലെ ഇന്റര്മീഡിയറി ചട്ടങ്ങളില് മാറ്റങ്ങള് വരുത്തണമെന്നതു സംബന്ധിച്ച് ചര്ച്ചകള് നടക്കുകയാണ്. നിലവില് സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്നു കേസില് ഒരു സന്ദേശത്തിന്റെ അല്ലെങ്കില് സന്ദേശം അയക്കുന്ന ആളുകളുടെ വിവരം നല്കുന്നതിന് ഇന്റര്മീഡിയറിക്കുള്ള ബാദ്ധ്യതകളെപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ചര്ച്ചയാണ്. അത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കേന്ദ്രസര്ക്കാര് കൈക്കൊണ്ട നിലപാട് ഇന്റര്മീഡിയറി ഗൈഡ്ലൈന്സ് ചട്ടങ്ങള് ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സന്ദേശം അയച്ച ആളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന തരത്തില് ഇന്റര്മീഡിയറി ചട്ടങ്ങളില് ഭേദഗതി ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് കോടതി കേസിലുള്ള പരാമര്ശം. അതേസമയം വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യത സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങള് സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ളതും ഇതിന്റെ കൂടെത്തന്നെ ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്.
Address source - firstpost.com

Fake ID സൈബർ ശല്യം എങ്ങനെ നേരിടാം ? how to deal fake ID harassment

 Click this link to view the video -


Thursday, July 30, 2020

Places of worship Act

ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഈ നിയമം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ കാരണം? -
ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങൾ (പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥ) നിയമം 1991
#Places of Worship Act

ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങളുടെ മതപരമായ സ്വഭാവം 1947 ആഗസ്റ്റ് 15ന്  എങ്ങനെയാണോ നിലവിലിരുന്നത്, ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള പരിവർത്തനവും ഉണ്ടാകരുത് എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് 1991 സെപ്റ്റംബർ 18ന്  ഈ നിയമ നിർമ്മാണം ഉണ്ടായത്.

ഏതൊക്കെ ആരാധനാലയങ്ങൾ പരിധിയിൽ വരും -

അമ്പലം, മുസ്ലിം പള്ളി, ഗുരുദ്വാര, ക്രിസ്ത്യൻ ദേവാലയം, ആശ്രമം, ഏതെങ്കിലും മതവിഭാഗങ്ങളുടെ പൊതു ആരാധനാകേന്ദ്രം എന്നിവ ഇതിൻറെ പരിധിയിൽ വരും. (രാമജന്മഭൂമി, ബാബറി മസ്ജിദ് എന്നിവയ്ക്ക് മേൽ ഈ നിയമം ബാധകമാകില്ല എന്ന വകുപ്പ് 5 ൽ പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥയുണ്ട്).

നിലവിലുള്ള ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങൾ അതേ മതത്തിലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗത്തിലേക്കോ മറ്റു മതത്തിൻറെതായോ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 3 മൂന്ന് പ്രകാരം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതേസമയം പുരാതനവും ചരിത്രപരവുമായ സ്മാരകങ്ങളും ആർക്കിയോളജിക്കൽ പ്രദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച നിയമത്തിൻറെ (Archeological Sites and Remains Act 1958) പരിധിയിൽ വരുന്നവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടില്ല. നിരോധിക്കപ്പെട്ട പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന, ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ മൂന്നുവർഷം തടവും പിഴയും ഈടാക്കാവുന്ന കുറ്റകൃത്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഈ നിയമം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ കാരണം ?

ഈ നിയമപ്രകാരമുള്ള നിരോധനം ചോദ്യംചെയ്തുകൊണ്ട് Vishwa Bhadra Pujari Purohit Mahasangh എന്ന പേരിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ചർച്ചാവിഷയമാകുന്നത്. അതേസമയം ഈ കേസിൽ, കോടതി നോട്ടീസ് പോലും അയക്കരുത് ആവശ്യപ്പെട്ട് മറ്റൊരു ഹർജിയും നിലവിലുണ്ട്. രാജ്യത്തിൻറെ മതേതര സ്വഭാവത്തിന് കോട്ടം ഉണ്ടാകുമെന്നും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ ആശങ്ക ഉണ്ടാകുമെന്നും കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നോട്ടീസ് അയക്കരുത് എന്ന് Peace Party of India എന്ന പേരിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മറ്റു പല സംഘടനകളും കേസിൽ കക്ഷി ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അയോധ്യ വിധി ന്യായത്തിൽ Places of Worship Act ൻറെ നിയമസാധുത സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ചിരുന്നു.
(29.07.2020)

വാഹനം വിൽക്കുമ്പോഴും വാങ്ങുമ്പോഴുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ എന്ത് ? Liability on sold vehicles

വാഹനം വിൽക്കുമ്പോഴും വാങ്ങുമ്പോഴുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ എന്ത് ?

മുമ്പെങ്ങോ വിറ്റ വാഹനത്തിന് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ സമ്മാനം കണ്ട്
തങ്കപ്പൻ ഞെട്ടി !
#sold_vehicle_liability

തങ്കപ്പന് ഓര്‍ക്കാപുറത്ത്  ലഭിച്ച സമ്മാനമാണ് ഒരു സമന്‍സ്. മോട്ടര്‍ ആക്സിഡന്‍റ് ക്ലെയിം ട്രൈബ്യൂണലില്‍ നിന്നാണ് സമന്‍സ് വന്നത്.  ഒരു ഇരുചക്ര വാഹനം അപകടകരമായും ഉദാസീനമായും ഓടിച്ച് ആര്‍ക്കോ പരിക്ക് പറ്റിയെന്നും അതിന്‍റെ നഷ്ടപരിഹാരം താന്‍ നല്‍കണമെന്നുമാണ് കേസിന്‍റെ ചുരുക്കം.  സമന്‍സിനോടൊപ്പമുളള ഹര്‍ജി വായിച്ച് തങ്കപ്പന്‍ ഞെട്ടിപ്പോയി.  ഏതോ വണ്ടി എവിടെയൊ വച്ച് ഇടിച്ചതിന് തനിക്ക് എന്തിനാണ് സമന്‍സ് എന്ന് തങ്കപ്പന്‍ ആലോചിച്ചു.  കൂടുതല്‍ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് മൂന്ന് വര്‍ഷം മുമ്പ് ഞാന്‍ വിറ്റ പഴയ മോട്ടോര്‍ സൈക്കിളിന്‍റെ നമ്പരാണ് പരാതിയില്‍ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായത്. നമ്പര്‍ പോലും ഇപ്പോള്‍ ശരിക്ക് ഓര്‍മ്മയില്ല, മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു.  വണ്ടിക്ക് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കവറേജ് ഇല്ല. ഒടിച്ചിരുന്ന ആള്‍ക്ക് ലൈസന്‍സും ഇല്ലാ എന്നാണ് ആരോപണം. 

ഇതുപോലെ ഒരുപാട് തങ്കപ്പന്‍മാര്‍ ഞെട്ടാറുണ്ട്. വാഹനം മിക്ക ആളുകളും വില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ലഭിക്കേണ്ട വിലയെപ്പറ്റി മാത്രമായിരിക്കും ശ്രദ്ധ.  വണ്ടി കൊണ്ട് പോകുന്നതോടൊപ്പം പണം വാങ്ങി പോക്കറ്റില്‍ വയ്ക്കുകയും ഒപ്പം കുറെ പേപ്പറുകളും ഒപ്പിട്ടുകൊടുക്കുന്നതും കഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ ആ വഴി ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല.  വാഹനം വാങ്ങിയ ആള്‍ക്ക് മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പില്‍ ഉടമസ്ഥത മാറ്റം അറിയിക്കാനും രേഖകളില്‍ പുതിയ ഉടമസ്ഥന്‍റെ പേര് രേഖകളില്‍ എഴുതിചേര്‍ക്കുകയും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തുകൊള്ളാമെന്ന് ഉത്സാഹിച്ച് കൊണ്ടായിരിക്കും വണ്ടിയുമായി അയാള്‍ പോകുന്നത്. 

വിറ്റ ആള്‍ക്കും ഉത്തരവാദിത്വം. 

വാഹന വില്‍പ്പന സമയത്ത് പേപ്പറുകള്‍ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് വീട്ടിലിരുന്നാല്‍ പോരാ.  വാഹനം വിറ്റ് 14 ദിവസത്തിനുളളില്‍ പഴയ ഉടമസ്ഥന്‍  മോട്ടോര്‍ വകുപ്പ് അധികാരികളെ ബന്ധപ്പെട്ട നിശ്ചിത മാതൃകയില്‍ അറിയിച്ചിരിക്കണം.  അങ്ങനെ അറിയിക്കാതിരുന്നാല്‍ അത് കുറ്റകൃത്യമാണ്.  അതിനപ്പുറത്ത് വാഹനം അപകടത്തില്‍ പെട്ട് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യം വന്നാല്‍ മുഴുവന്‍ തുകയും പഴയ ഉടമസ്ഥന്‍ നല്‍കേണ്ടി വരും.  വണ്ടി വിറ്റതാണെന്നോ ഇപ്പോള്‍ കൈവശം ഇല്ലന്നോ എന്നു ന്യായം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല.  മോട്ടോര്‍ വാഹന നിയമപ്രകാരം വാഹനം വില്‍ക്കുന്ന ആള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ചെയ്തിരിക്കേണ്ട രേഖാ ഇടപാടുകള്‍ നടത്തിയില്ലെങ്കില്‍ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധി സ്വാഭാവികം. 

വാങ്ങുന്ന ആളിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്വം

വാഹനം കൈയ്യില്‍ കിട്ടി അതിലിരുന്ന് പായാന്‍ ഒരുമ്പെടുമ്പോള്‍ നിയമപ്രകാരം മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പില്‍ അറിയിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളില്‍ ചിലര്‍ അലംഭാവം കാണിക്കുന്നു.  തിരെ ഉദാസീനരാണെങ്കില്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോലും അടച്ചുഎന്ന്  വരില്ല.  മോട്ടോര്‍ വാഹന നിയമപ്രകാരം വാഹനം വാങ്ങിയ ആള്‍ 30 ദിവസത്തിനുളളില്‍ വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്ന അധികാരപിരധിയിലുളള മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പില്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ രേഖള്‍ ഹാജരാക്കി മാറിയ ഉടമസ്ഥത രേഖകളില്‍ പ്രതിഫലിപ്പിക്കണം.  അപ്രകാരം ചെയ്യതിരുന്നാല്‍ അതും ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ്.  ഇന്‍ഷുറന്‍സ്  യഥാസമയം പുതുക്കിയില്ലെങ്കില്‍ അപകടം ഉണ്ടായാല്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കംമ്പനി കൈയ്യൊഴിയുകയും അപകടത്തിന് കാരണമായ വാഹനത്തിന്‍റെ ഉടമസ്ഥന്‍ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കേണ്ടി വരുകയും ചെയ്യും.  

ഉടമസ്ഥത മാറ്റം എങ്ങനെ അറിയാം. 

പല സംഭവങ്ങളിലും വണ്ടി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയ ആളുടെ മേല്‍വിലാസവും മറ്റ് വിവരങ്ങളും മറന്നുപോയിക്കാണും. ഒന്നിലധികം വണ്ടികള്‍ കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ വാഹനത്തിന്‍റെ നമ്പര്‍ പോലും ഓര്‍ത്തിരിക്കാന്‍ സാധ്യതയില്ല. വിറ്റുപോയ  വണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് നിയമപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്തതോ ഇല്ലയോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചറിയാന്‍ ആരുടെയും പുറകെ നടക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല.  കേരളാ മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പിന്‍റെ www.keralamvd.gov.in  എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ കയറി വാഹന വിവരങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച പേജില്‍ വിറ്റുപോയ വാഹനത്തിന്‍റെ നമ്പര്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താല്‍ നിലവിലുളള ഉടമസ്ഥന്‍റെ പേരുവിവരം അറിയാം.  അതുപ്രകാരം ആര്‍ക്കാണ് ബാധ്യത വരുന്നതെന്ന് എളുപ്പത്തില്‍ അറിയാന്‍ പറ്റും. ഒരിക്കലെങ്കിലും വണ്ടി വില്‍പ്പന നടത്തിയിട്ടുള്ളവര്‍, എത്ര പരിചയക്കാര്‍ക്കാണ് നല്‍കിയതെങ്കിലും ഇത്തരം വിവരങ്ങള്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍ അന്വേഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നീട് അനാവശ്യ ബാധ്യതകള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ അതുപകരിക്കും. ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് വാഹനങ്ങളാണ് വിറ്റതെങ്കില്‍ അതിന്‍റെ നികുതി കുടിശ്ശിക അടക്കാനുള്ള ബാധ്യതയും സര്‍ക്കാര്‍ രേഖകളിലുള്ള ഉടമസ്ഥനു തന്നെ വരും.

Tuesday, May 12, 2020

G D entry Kerala police - motor accident

എന്തിനാണ് ജി ഡി എൻട്രി ?

ജി ഡി എൻട്രി പോലീസ് സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  ഒരു രേഖ ആണെന്ന് എന്ന് എല്ലാവർക്കുമറിയാം. ജനറൽ ഡയറി എന്ന ജി ഡി എൻട്രിയുടെ ആവശ്യം കൂടുതലായി സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിവരുന്നത്  വാഹന അപകട ഇൻഷുറൻസ് ഗെയിമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. എഫ് ഐ ആർ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ഫുൾ കവർ ഉള്ള വാഹനങ്ങളുടെ കേടുപാട് തീർക്കുന്നതിനുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ജി ഡി എൻട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഇന്നുണ്ട്. നിലവിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകാതെ തന്നെ ജി ഡി എൻട്റിയുടെ പകർപ്പ് ഓൺലൈനായി ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടെന്ന് കേരള പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. (https://thuna.keralapolice.gov.in)

എന്താണ് ജി ഡി എൻട്രി

കേരള പോലീസ് നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 12 എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ജനറൽ ഡയറി സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം പറയുന്നു. നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഡയറിയിൽ  സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്ന എല്ലാ പരാതികളെ സംബന്ധിച്ചും, പരാതിക്കാരുടെ, എതിർകക്ഷികളുടെ വിവരങ്ങൾ, എഫ് ഐ ആർ  സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരുടെ വിവരങ്ങൾ, കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ  മുതലായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകണം. മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ, വനിതാ കമ്മീഷൻ, പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ കമ്മീഷൻ, സംസ്ഥാന/ ജില്ലാ പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് അതോറിറ്റി എന്നീ സംവിധാനങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ജനറൽ ഡയറി സൂക്ഷിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, കസ്റ്റഡി വിവരങ്ങൾ നേരിട്ട് എത്തി പരിശോധിക്കാം.

ജി ഡി എൻട്രി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കുഴപ്പം

ജി ഡി എൻട്രി എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും നിർബന്ധമായും സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു രേഖയാണ് എന്ന നിയമവ്യവസ്ഥയുണ്ട്. 2014 ൽ ലളിതകുമാരി എന്ന കേസിൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിധിന്യായത്തിൽ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ജി ഡി എൻട്രിയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് എടുത്തുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജി ഡി എൻട്രി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ് നിയമപരമായി ഇല്ലാതാവില്ല. എന്നാൽ കേസ് തെളിയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അത് നിർണായകമാകാം

http://niyamadarsi.com/details/det/PUXYpHhrqy/What-is-G-D-entry-in-police-station---Kerala.html