Search This Blog

Monday, October 22, 2018

Toll exemption for local residents

*പ്രദേശവാസികൾക്ക് ടോൾ പിരിവിൽ നിന്നും ഇളവ്* 

പ്രദേശവാസികളായ ജനങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് ടോൾ പിരിവിൽ നിന്ന് ഇളവ് നൽകണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ദേശീയ  പാത അതോറിറ്റിയുടെ സർക്കുലർ 2005 ൽ തന്നെ നിലവിൽ ഉള്ളതാണെങ്കിലും മുഴുവനാളുകളും അതിൻറെ ഗുണഭോക്താക്കൾ ആകുന്നില്ല. 

ടോൾപിരിവ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കാർ ജീപ്പ്മുതലായ വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസം 150 രൂപയാണ് ടോൾ. 10 കിലോമീറ്റർ മുതൽ 20 കിലോമീറ്റർ വരെ ചുറ്റളവിലുള്ള ആളുകളുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസം 300 രൂപ നൽകിയാൽ മതി. സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലൂടെ ടോൾപിരിവ് നടത്തുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ആണ് ഈ ഇളവ് എന്നാണ് സർക്കുലറിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. താമസസ്ഥലം തെളിയിക്കുന്നതിന് റേഷൻ കാർഡ് പാസ്പോർട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചറിയൽ രേഖ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ ടെലഫോൺ ബിൽ പാൻകാർഡ് എന്നിവയിലേതെങ്കിലും ഒരു രേഖയും വാഹനത്തിൻറെ ഉടമസ്ഥത തെളിയിക്കുന്ന രേഖയും ആണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇതേ പരിധിയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ജോലിക്കാർക്കും സ്വയംതൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇളവുകൾ ബാധകമാണ്.
സർക്കുലറിൻറെ പകർപ്പ് www.niyamadarsi.com  വെബ്സൈറ്റിൽനിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

© Sherry
www.niyamadarsi.com

Thursday, October 11, 2018

Interim compensation in cheque casea

*ചെക്ക് കേസുകളിൽ ഇനി ഇടക്കാല ആശ്വാസം ആവശ്യപ്പെടാം*

തരാനുള്ള തുകയ്ക്ക് നൽകിയ ചെക്ക് മടങ്ങിയാൽ ക്രിമിനൽ കേസ് നൽകാം എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ള കാര്യമാണ്. കേസ് നടത്തി വിധി അനുകൂലമാകുമ്പോൾ ആണ് ചെക്കിലെ തുക നൽകാൻ ഉത്തരവിടുന്നത്. എന്നാൽ 2018 ഓഗസ്റ്റ് മാസം നിലവിൽവന്ന നിയമത്തിലെ ഭേദഗതി ചെക്ക് മടങ്ങിയ കേസ് നൽകി പ്രതി ഹാജരായി കുറ്റം നിഷേധിക്കുന്ന പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇടക്കാല ഉത്തരവിലൂടെ തുകയുടെ 20ശതമാനം വാദിക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടാക്കുന്നു. (വകുപ്പ് 143 എ). ഉത്തരവായി 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രതി തുക നൽകണം. മതിയായ കാരണം ബോധിപ്പിച്ചാൽ പരമാവധി 30 ദിവസം കൂടി നീട്ടി ലഭിക്കും. ഇനി കേസ് നടത്തി പ്രതിയെ വെറുതെ വിട്ടാൽ റിസർവ് ബാങ്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പലിശസഹിതം 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വാദി പ്രതിക്ക് പണം തിരികെ നൽകണം. അവിടെയും മതിയായ കാരണം കാണിച്ചാൽ 30 ദിവസം കൂടി അധികം ലഭിക്കും. 

©Sherry 11.10.18
www.niyamadarsi.com 

Pollution- compensation

https://www.livelaw.in/stop-all-illegal-and-polluting-activities-forthwith-recover-rs-50000-compensation-personally-from-parties-for-environment-damage-directs-ngt/

Wednesday, October 10, 2018

No special endorsement (badge) is needed to drive light motor vehicle commercial class if the driver process lmv licence

*ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ  പ്രത്യേക ബാഡ്ജ് വേണ്ട* 

ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് ഉള്ള വ്യക്തി വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള ടാക്സി-ഓട്ടോ തുടങ്ങിയ ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വാഹന പരിധിയിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായി ബാഡ്ജ് ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് സുപ്രീംകോടതി. നിയമത്തിൻറെ പരിധിയിൽ ( വകുപ്പ് 2(21) നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വാഹനം എന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനവും ഉൾപ്പെടും എന്നാണ് സുപ്രീംകോടതി പരാമർശിച്ചത്. 7500 കിലോയിൽ കൂടാത്ത ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നതിന് ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ലൈസൻസ് ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് നിയമപരമായി അർഹതയുണ്ട്. അവരുടെ ലൈസൻസിൽ പ്രത്യേക അംഗീകാരമുദ്ര (ബാഡ്ജ്)  ആവശ്യമില്ല. 1994 പുറത്തിറക്കിയ നിയമഭേദഗതി ഇക്കാര്യത്തെ ബാധിക്കുന്നതല്ല.മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 10(2)(ഡി) പ്രകാരം നേടിയിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കാം. 

Civil Appeal 5826.2011 
Judgment dated 3.7.17

©Sherry
(To get judgment, go to link legal library in  www.niyamadarsi.com)

Tuesday, September 18, 2018

Vehicles without insurance to be auctioned for giving compensation to victims of motor vehicles accident

*ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്ത മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ ലേലം ചെയ്ത് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാറുകൾ ചട്ടം നിർമിക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി*

മോട്ടോർ വാഹന അപകടം നഷ്ടപരിഹാര കേസുകളിൽ വാഹനത്തിന് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഇല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാര തുക നൽകേണ്ടത് ഉടമസ്ഥനാണ്. നേരത്തെ ജയപ്രകാശ് കേസിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ ലേലം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അത് സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഒന്നും ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല.

നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ഉത്തരവായി മൂന്നുമാസമായിട്ടും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ, തുക നൽകുന്നതിന് ഉടമസ്ഥന് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോഴും അത് ഫലപ്രദമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാഹചര്യം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴും അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾ പൊതു ലേലം നടത്തി തുക ഈടാക്കുന്നതിനു ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. ഇക്കാര്യം 12 ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാ സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്കും നിർദേശം നൽകി. ഡൽഹി മോട്ടോർ വാഹന അപകട ട്രൈബ്യൂണൽ ചട്ടം 6 ഇതിന് മാതൃകയായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണെന്നും കോടതി പരാമർശിച്ചു.

Civil Appeal 9936.2016 Judgement dated 13.9.18 Supreme Court.

© Sherry 19.9.18📚
|www.niyamadarsi.com|
|sherryjthomas@gmail.com|

Wednesday, September 12, 2018

Court Trial through WhatsApp ?

കീഴ് കോടതികളിൽ ഇങ്ങനെയും തമാശകൾ ആകാമോ എന്ന് സുപ്രീം കോടതി

വാട്സാപ്പിലൂടെ പ്രതിയോട് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് വിചാരണ നടപടികൾ ആരംഭിച്ച ജാർഖണ്ഡ് കോടതിയുടെ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്തു സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ കോടതി ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെ "രാജ്യത്തെ കീഴ് കോടതികളിൽ ഇങ്ങനെയും തമാശ ആകാമോ". ജാർഖണ്ഡിലെ മുൻമന്ത്രിയും അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഭാര്യ നിലവിലെ എംഎൽഎ പ്രതിയുമായ കേസിലാണ് ഇങ്ങനെ അസാധാരണ നടപടിയുണ്ടായത്. വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ വിചാരണ നടത്താൻ ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിന് കണക്ടിവിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ടാണ് വാട്ട്സ്ആപ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് മറുപടി ബോധിപ്പിച്ചു വെങ്കിലും ഇത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച സുപ്രീംകോടതി കേസിൽ ജാർഖണ്ഡിന്  നോട്ടീസ് അയച്ചു.
Reported in PTI
©Sherry 9.9.18

Friday, September 7, 2018

Loan scheme - kerala flood- kudumbasree

പ്രളയത്തിൽ അകപ്പെട്ടവർക്ക് ഗാർഹിക ഉപകരണങ്ങളും ഉപജീവന ഉപാധികളും വാങ്ങാൻ കുടുംബനാഥക്ക് ഒരുലക്ഷം രൂപ വായ്പ. കുടുംബശ്രീ അംഗം ആയിരിക്കണമെന്ന് നിബന്ധന.

Farmers can apply for debt relief

*കർഷകർക്ക് കടാശ്വാസത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം*

വയനാട് ജില്ലയിലെ കര്‍ഷകര്‍ 2014 മാര്‍ച്ച് 31 വരെയും മറ്റു ജില്ലകളിലെ കര്‍ഷകര്‍ 2011 ഒക്‌ടോബര്‍ 31 വരെയും സഹകരണ ബാങ്കുകളില്‍ നിന്ന് എടുത്തതും കുടിശ്ശിക ആയതുമായ വായ്പകള്‍ കടാശ്വാസത്തിന് പരിഗണിക്കുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായി.18/6/2018-ാം തിയതിയിലെ ജി.ഒ (പി) നം. 36/2018/ആര്‍.ഡി (എസ്.ആര്‍.ഒ നം. 411/2018)

അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയതി 2018 ഒക്‌ടോബര്‍ 31. നിര്‍ദ്ദിഷ്ട സി ഫോറത്തിലുള്ള പൂര്‍ണ്ണമായി പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷയോടൊപ്പം അപേക്ഷയുടെയും റേഷന്‍ കാര്‍ഡ്, വരുമാനം തെളിയിക്കുന്ന വില്ലേജ് ഓഫിസറുടെ സാക്ഷ്യപത്രം,  കൃഷിയാണ് തൊഴിലെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന കൃഷി ഓഫീസറുടെ/വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപത്രം, മൊത്തം ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ള വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള രേഖയോ കരം അടച്ച രസീതിന്റെ  പകര്‍പ്പ്, അപേക്ഷയില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബാങ്കില്‍ വായ്പ നില നിലക്കുന്നു എന്നു കാണിക്കുന്ന ബാങ്ക് പാസ് ബുക്കിന്റെ പകര്‍പ്പ്/ബാങ്കില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വായ്പ എന്നെടുത്തു തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള്‍ അടിങ്ങിയ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് തുടങ്ങിയ രേഖകളുടെയും സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഓരോ പകര്‍പ്പു കൂടി വയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ അപേക്ഷയില്‍ എതിര്‍കക്ഷികള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അത്രയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പുകള്‍ കൂടുതലായി വയ്ക്കണം.

Source
PRD Kerala
© Sherry 7.9.18

Thursday, September 6, 2018

Niyamadarsi WhatsApp -Link to get niyamadarsi legal updates on WhatsApp group

To get these updates on whatsap, join this link -

https://chat.whatsapp.com/4ABB9he1iCV3bUewIQCbiz

This group is formed as part of legal awareness project of niyamadarsi to share legal updates beneficial for common man. More than one groups are there. All groups contain same matters. 

Only admin can post matters but messages and queries can be directly send to admin by members. This project is part of legal awareness programmes of www.niyamadarsi.com. The project is supported up by Sherry Legal Associates.

Crime and punishment in disaster management act

ദുരന്തനിവാരണ നിയമത്തിലുമുണ്ട് കുറ്റവും ശിക്ഷയും

ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിന് നിവാരണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ദേശീയതലത്തിലും സംസ്ഥാനതലത്തിലും ജില്ലാതലത്തിലും പ്രത്യേക സമിതികളുണ്ടാക്കി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന തലത്തിലാണ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ് നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത്. പൗരൻറെ ജീവനും സ്വത്തും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ നടപടികൾ ഉൾപ്പെടുന്നതോടൊപ്പം നിയമത്തിൻറെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ദുരുപയോഗം  ചെയ്യുന്നതിനെതിരെയും നിർദേശങ്ങൾ  അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നതിനെതിരെയും നടപടികളുണ്ടാകും.

ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെഅതോറിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം കൃത്യനിർവഹണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തടയുന്നതും കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെയോ ദേശീയ സംസ്ഥാന-ജില്ലാതല അതോറിറ്റികളുടെയോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാതിരിക്കുന്നതും ഒന്നു മുതൽ രണ്ടു വർഷം വരെ  ജയിൽ ശിക്ഷ കിട്ടാവുന്ന കുറ്റമാണ്.

നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടുന്നതിനുവേണ്ടിയോ ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിനുവേണ്ടിയോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റായ  , അവകാശവാദങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചാൽ രണ്ടു വർഷം തടവും പിഴശിക്ഷ യോടു കൂടിയും ശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹരാകും.

ദുരന്തനിവാരണത്തിനായി ആരെയെങ്കിലും ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുവകകൾ തങ്ങളുടെ അധീനതയിൽ ഇരിക്കെ അത് വകമാറ്റി സ്വന്തം കാര്യ ലാഭത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും മറ്റാരെയെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും രണ്ടു വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷയും പിഴ ശിക്ഷയും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ്.  അതുപോലെ തന്നെ ആളുകളിൽആളുകളിൽ ഭീതി ഉണർത്തുന്ന തരത്തിൽ തെറ്റായ അപായ സൂചനകൾ നൽകുന്നതും ശിക്ഷാർഹമാണ്.

(Reference- The disaster management Act 2005- sections 51, 52, 53,  54).

© Sherry 25.8.18

Kerala government mobile application for assessing the damages of houses in flood

*നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ വിവരശേഖരണത്തിന് സർക്കാർ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ*

പ്രളയദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ വിവരശേഖരണത്തിന് 'റീബിൾഡ് കേരള' മൊബൈൽ ആപ്പ് തയ്യാറായി. ഐ.ടി മിഷൻ രൂപകൽപന ചെയ്ത ആപ്പ് വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കും ഭാഗികമായി തകർന്നവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യമുള്ള സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും തങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മേഖല രേഖപ്പെടുത്താനും www.volunteers.rebuild.kerala.gov.in എന്ന പോർട്ടലിൽ സൗകര്യമുണ്ട്. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന വോളണ്ടിയർമാരെ ബന്ധപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ വിന്യസിക്കാനാകും. ഇവർക്ക് മാത്രമേ നാശനഷ്ടം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ആപ്പിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. വീടുകൾ പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, വീടും പുരയിടവും നഷ്ടമായവർ, വീട് ഭാഗികമായി കേടുപാടുണ്ടായവർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളിലായി വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനാകും. ഒപ്പം, ഗുണഭോക്താവിനെ എളുപ്പം കണ്ടെത്താവുന്ന രീതിയിൽ ജിയോ ടാഗിംഗിലൂടെ സ്ഥലത്തിന്റെ ലൊക്കേഷനും ഫോട്ടോയും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാം. ഭാഗികമായി തകർന്ന വീടുകളെ 15 ശതമാനം നഷ്ടം നേരിട്ടവർ, 16-30 ശതമാനം, 31-50 ശതമാനം, 51-75 ശതമാനം എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 75 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലുള്ള നഷ്ടത്തെ പൂർണനഷ്ടമായി കണക്കാക്കും. തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലെയ്‌സൺ ഓഫീസർ പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കും. നിർമാണ പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താനും ആപ്പിലൂടെ കഴിയും. ഗൂഗിൽ പ്ലേ സ്‌റ്റോറിൽ 'റീബിൽഡ് കേരള ഐ.ടി മിഷൻ' എന്ന് തിരഞ്ഞാൽ ആപ്പ് ലഭിക്കും.

Source PRD Kerala
©Sherry 6.9.18

No minimum balance shall be deducted by banks while disbursing relief fund

  *ബാങ്കുകൾ വീഴ്ച വരുത്തരുത്, മിനിമം ബാലൻസ് പിടിക്കരുത്*

ദുരന്തത്തിനിരയായവര്‍ക്കുള്ള സഹായധന വിതരണത്തില്‍ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ബാങ്കുദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ അറസ്റ്റടക്കമുള്ള അച്ചടക്കനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ കെ മുഹമ്മദ് വൈ സഫീറുള്ള. ദുരന്തനിവാരണനിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും വീഴ്ച വരുത്തുന്നവര്‍ക്കെതിരെയുള്ള നടപടി. ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തില്‍ നിന്നും കൈമാറുന്ന തുക അന്നേ ദിവസം തന്നെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ഇതില്‍ താമസം വരുത്തുന്നവര്‍ക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ടാകും. സര്‍ക്കാര്‍ സഹായധനമായി കൈമാറുന്ന പതിനായിരം രൂപ മുഴുവനായും ഗുണഭോക്താവിന് കൈമാറണം. ഗുണഭോക്താവ് ബാങ്കിനു നല്‌കേണ്ട മറ്റു കുടിശ്ശികകളോ മിനിമം ബാലന്‍സ് ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ നല്‌കേണ്ട പിഴയോ ഈ തുകയില്‍ നിന്ന് കുറയ്ക്കരുതെന്നും ജില്ലാ കളക്ടര്‍ പറഞ്ഞു.
Source PRD Kerala
© Sherry 6.9.18

Kerala flood- assessment Quora of damages of houses in Ernakulam District will start on Monday

*പ്രളയത്തില്‍  എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വീടുകള്‍ക്ക് സംഭവിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ പ്രാരംഭ കണക്കെടുപ്പ് തിങ്കളാഴ്ച*

പ്രളയത്തില്‍ ജില്ലയിലെ വീടുകള്‍ക്ക് സംഭവിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ പ്രാരംഭ കണക്കെടുപ്പ് തിങ്കളാഴ്ച (സെപ്റ്റംബര്‍10) തുടങ്ങുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടറ് മുഹമ്മദ് വൈ സഫീറുള്ള അറിയിച്ചു. ഐ.ടി.വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് കണക്കെടുപ്പ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു. ജി.പി.എസ്.ടാഗിങ്ങും നടത്തുന്നതിനാല്‍ ഇരട്ടിപ്പ് ഒഴിവാകും. ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കണക്കെടുപ്പ്. നടപടികള്‍ സുതാര്യമാക്കാനും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. 

Source
PRD Kerala Gov
©Sherry 6.9.18

Tuesday, August 28, 2018

Format for compensation Kerala Flood

#kerala_flood
പ്രകൃതിക്ഷോഭ ധന സഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷ. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ടുകൂടി തഹസിൽദാർക്ക്  തുടർനടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാം.(10, 000 രൂപയുടെ ഒറ്റത്തവണ ധനസഹായത്തിന് വാർഡ് മെമ്പറും ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസറും വിവരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മറ്റൊരു ഫോർമാറ്റ്  നേരത്തെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്)

Kerala Government circular on student participation in activities

*കുട്ടികളെ കലാപരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുപ്പിക്കുമ്പോള്‍ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കണമെന്ന് സര്‍ക്കുലർ*

സംസ്ഥാനത്ത് ടെലിവിഷന്‍ ചാനലുകളില്‍ റിയാലിറ്റി ഷോകളിലും മറ്റ് പരിപാടികളിലും കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ബന്ധപ്പെട്ട ചാനല്‍ അധികാരികള്‍ കൈക്കൊള്ളേണ്ട മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍-പബ്ലിക് റിലേഷന്‍സ് വകുപ്പ് സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ചാനലുകളിലും മറ്റും കുട്ടികള്‍ നേരിടുന്ന അനഭിലഷണീയ പ്രവണതകളെക്കുറിച്ച് സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷന് നിരവധി പരാതികള്‍ ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

ഷൂട്ടിങ്ങുകളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് മതിയായ രീതിയില്‍ ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നുണ്ടെന്നും ഇടവേളകളില്‍ അവര്‍ക്ക് പഠിക്കാന്‍ അവസരം ഒരുക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഷൂട്ടിംഗ് വേളകളില്‍ രക്ഷകര്‍ത്താവ് കൂടെയുണ്ടെന്നും ചാനല്‍ അധികൃതര്‍ ഉറപ്പാക്കണം.

റിയാലിറ്റി ഷോയിലാണ് കുട്ടി പങ്കെടുക്കുന്നതെങ്കില്‍ മത്സരത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ കുട്ടി പുറത്താവുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാല്‍ കുട്ടിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം തകര്‍ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വിലയിരുത്തലുകള്‍ നടത്താതിരിക്കാന്‍ വിധികര്‍ത്താവ് ശ്രദ്ധിക്കണം. കുട്ടിയുടെ സ്‌കൂള്‍ പഠനം പത്തുദിവസത്തിലധികം മുടങ്ങാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. വനിതാ ശിശുക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം കുട്ടികളുടെ ഷൂട്ടിംഗ് സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കേണ്ടത്. കുട്ടികള്‍ക്ക് അനുയോജ്യമായ മേക്കപ്പ് ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്.

കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ നിഷേധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകരുത്. കുട്ടികള്‍ക്കുനേരെ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. കുട്ടികളെ കലാപരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുപ്പിക്കുമ്പോള്‍ പാലിക്കേണ്ട മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ 2017 ജൂണ്‍ രണ്ടിലെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച തൊഴില്‍നിയമമനുസരിച്ച് ഒരു ദിവസം ഒരു കുട്ടിയെ അഞ്ചു മണിക്കൂറില്‍ കൂടുതല്‍ കലാപരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാന്‍ അനുവദിക്കരുത്. തുടര്‍ച്ചയായി മൂന്നു മണിക്കൂറിലധികവും പങ്കെടുപ്പിക്കരുത്. മാതാപിതാക്കളുടെ സമ്മതം വാങ്ങേണ്ടതും കുട്ടിയുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനായി നോഡല്‍ ഓഫീസറെ നിയമിക്കേണ്ടതും പ്രതിഫലത്തിന്റെ 20 ശതമാനം കുട്ടിയുടെ പേരില്‍ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതുമാണ്. കുട്ടിയുടെ ഇംഗിതത്തിനെതിരായി നിര്‍ബന്ധപൂര്‍വം പരിപാടികള്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ പാടില്ല.

ഈ വ്യവസ്ഥകള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിച്ചുവേണം കുട്ടികളെ ടെലിവിഷന്‍ പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുപ്പിക്കാന്‍ എന്ന വ്യവസ്ഥ നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍മാരും ജില്ലാ ലേബര്‍ ഓഫീസര്‍മാരും കൈക്കൊള്ളണമെന്നും സര്‍ക്കുലറില്‍ നിര്‍ദേശമുണ്ട്.

പി.എന്‍.എക്‌സ്.3076/18

Monday, August 27, 2018

Kerala flood- one time compensation of Rs 10000- proceedings of Ernakulam District Collector

പ്രളയദുരന്തം-അടിയന്തര ഒറ്റത്തവണ ദുരിതാശ്വാസം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങി- എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടി ക്രമങ്ങൾ- ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
പ്രളയദുരന്തത്തിൽ അകപ്പെട്ട്  രണ്ടു ദിവസത്തിലധികം വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുകയും മണ്ണിടിച്ചിലും മറ്റുകാര്യങ്ങളും കാരണം വീട് വാസയോഗ്യമല്ലാതെ ആവുകയും ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് 16/8/18 തീയതിയിലെ സർക്കാർ  ഉത്തരവുപ്രകാരം നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്ന 10, 000 രൂപയുടെ ഒറ്റത്തവണ ദുരിതാശ്വാസം നൽകുന്നതിനുള്ള കണക്കെടുപ്പാണ് നടക്കുന്നത്.
BLO (ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർ) ഉം  വാർഡ് മെമ്പറും ചേർന്ന്
കരട് പട്ടിക തയ്യാറാക്കും.
പ്രൊഫോർമ പ്രകാരം നൽകേണ്ടത് - പേര്, മൊബൈൽ നമ്പർ, വിലാസം, വീട്ടുനമ്പർ,  അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ബാങ്കിൻറെ പേര്, ബ്രാഞ്ച് എൻറെ പേര്, ഐഎഫ്സി കോഡ്, വില്ലേജ്, വാർഡ് നമ്പർ, തദ്ദേശസ്ഥാപനം, ആധാർ നമ്പർ എന്നിവ കണക്കെടുപ്പിന് വരുന്നവർക്ക് നൽകണം.

BLO and local ward member will collect the details from flood affected families for submitting the details for providing one time compensation of Rs 10000

--പ്രളയ ദുരന്തം- ദുരിതാശ്വാസത്തിനുള്ള കണക്കെടുപ്പ് തുടങ്ങി--

പ്രളയദുരന്തത്തിൽ അകപ്പെട്ട്  രണ്ടു ദിവസത്തിലധികം വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുകയും മണ്ണിടിച്ചിലും മറ്റുകാര്യങ്ങളും കാരണം വീട് വാസയോഗ്യമല്ലാതെ ആവുകയും ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് 16/8/18 തീയതിയിലെ സർക്കാർ  ഉത്തരവുപ്രകാരം നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്ന 10, 000 രൂപയുടെ ഒറ്റത്തവണ ദുരിതാശ്വാസം നൽകുന്നതിനുള്ള കണക്കെടുപ്പ് എറണാകുളത്ത് ഇന്ന് ആരംഭിക്കും.

BLO (ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർ) ഉം  വാർഡ് മെമ്പറും ചേർന്ന്
കരട് പട്ടിക തയ്യാറാക്കും.
വില്ലേജ് ഓഫീസർ മേലൊപ്പിട്ട്
BDO (ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ് ഓഫീസർ)
ഡാറ്റാ എൻട്രി നടത്തി പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയശേഷം തഹസീൽദാർക്ക് സമർപ്പിക്കും. തുടർന്ന്
തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി നൽകും.

ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രൊഫോർമ പ്രകാരം നൽകേണ്ടത് - പേര്, മൊബൈൽ നമ്പർ, വിലാസം, വീട്ടുനമ്പർ,  അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ബാങ്കിൻറെ പേര്, ബ്രാഞ്ച് എൻറെ പേര്, ഐഎഫ്സി കോഡ്, വില്ലേജ്, വാർഡ് നമ്പർ, തദ്ദേശസ്ഥാപനം, ആധാർ നമ്പർ എന്നിവ കണക്കെടുപ്പിന് വരുന്നവർക്ക് നൽകണം. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ആധാർ നമ്പറും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ അറിവില്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകുക. 
(വിവരങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട് കൊച്ചി തഹസിൽദാർ അംബ്രോസ്)
©ഷെറി 9447200500
27.8.18
#kerala_flood

Friday, August 24, 2018

Local bodies can take urgent works - repair of roads - kerala flood Order dated 16.8.18

നടപടിക്രമങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ചു അടിയന്തര പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റെടുത്തു ചെയ്യുന്നതിന് തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട്ഉത്തരവ്. 
പൊതു കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കുക, തടസ്സപ്പെട്ട റോഡുകൾ സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അടിയന്തരമായി ചെയ്യുന്നതിന് ഭരണസമിതി യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നതിനും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിൻറെ അധ്യക്ഷൻ വികസന സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സെക്രട്ടറി എന്നിവർ യോഗംചേർന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാവുന്നതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രവർത്തികൾക്ക് തനത് ഫണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ലഭ്യമല്ലാത്ത തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വികസനഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രോജക്ടുകൾക്ക് വെയിറ്റിംഗ് ആവശ്യമില്ല, നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാക്ഷ്യപത്രം മാത്രം മതി.

Download order

Mact compensation must be restore to position previous to accident

വാഹനാപകടം- അപകടത്തിനു മുന്നേയുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആയിരിക്കണം നഷ്ടപരിഹാരം 

മോട്ടോർ വാഹന അപകട കേസുകളിൽ നഷ്ടപരിഹാരം നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് സംബന്ധിച്ച് നിരവധി കോടതി ഉത്തരവുകൾ ഉണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ വീണ്ടും സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രകാരം വാഹനാപകടങ്ങളിൽ നഷ്ടപരിഹാരം നിശ്ചയിക്കുന്നത് അപകടത്തിൽപെട്ടയാളെ അപകടത്തിന് മുന്നേയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്നതിനു സാഹചര്യമൊരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കണം. മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ കാറ്റ് വന്ന് ഇടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മാരകമായി പരുക്കേറ്റ 29 വയസ്സുകാരന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിറക്കിയത്. 

Civil Appeal No. 8420/2018 

©www.niyamadarsi.com

Thursday, August 23, 2018

Government order dated 16.8.18 .. compensation for disaster kerala flood

*പ്രളയക്കെടുതിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവിറങ്ങി (13/2018 ദു.നി.വ.16.8.18)*

പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ-

രണ്ടു ദിവസത്തിലധികം വെള്ളം കെട്ടിനിന്ന പുരയിടങ്ങളിലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പതിനായിരം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കും.
പൂർണമായും തകർന്ന പൂർണമായും വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത  വീടുകൾക്ക് നാലു ലക്ഷം രൂപ.
വീടും സ്ഥലവും നഷ്ടമായവർക്ക് മൂന്നു മുതൽ അഞ്ചു സെൻറ് വരെ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് പരമാവധി ആറു ലക്ഷം രൂപ.
നഷ്ടപ്പെട്ടനഷ്ടപ്പെട്ട രേഖകൾ പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ തലത്തിൽ അദാലത്തുകൾ നടത്തും.
ദുരിതാശ്വാസം നൽകുന്ന തുക നിക്ഷേപിക്കുന്ന ബാങ്കുകളിൽ മിനിമം ബാലൻസ് പാലിക്കണമെന്ന നിബന്ധന ഒഴിവാക്കും.

സർക്കാർ ഉത്തരവിൻറെ pdf പൂർണ്ണരൂപം  www.niyamadarsi.com ൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.